69 miljoner kronor till Jämtland Härjedalen och Västernorrland

Nästan 69 miljoner kronor prioriterades 10 december till Jämtlands och Västernorrlands län av strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland ur EU:s regionala fond och socialfonden.

– Att EU med sina medel gör skillnad för regioner, kommuner, företag och privatpersoner i våra län är alldeles tydligt. Vi har under denna EU-period haft 1,4 miljarder kronor att fördela på bra och utvecklande projekt som stöttat företag, organisationer, regioner, kommuner och privatpersoner. Projekten har skapat förutsättningar för företagande, arbete och det har även bidragit till minskad arbetslöshet. Utan dessa medel hade vi inte klarat bredbandsutbyggnaden så pass bra som vi hittills gjort i båda våra län, säger Robert Uitto, ordförande, strukturfondspartnerskapet mellersta Norrland.

– Med de här besluten stärker vi bland annat upp industriföretagens möjligheter att flytta fram positionerna och vi stärker Västernorrlands roll som nav för digitalisering genom projekten SIMMITT (11,8 miljoner kronor) och Game on mid Sweden (3,4 miljoner), säger Sara Nylund, vice ordförande, strukturfondspartnerskapet mellersta Norrland.

– Vi har prioriterat EU-medel för cirka 7 miljoner kronor som bland annat gör det möjligt att bygga en säker gång- och cykelväg i Åre mellan Vik och Frönäset. En investering som höjer trafiksäkerheten och underlättar för besöksnäringen. Vi beslutade också om projektet Hållbart ledarskap i glesbygd (cirka 1,8 miljoner kronor). Det leder till att Ragunda kommun kommer att kunna skapa bättre och hållbarare förutsättningar på sina arbetsplatser, säger Robert Uitto, ordförande, strukturfondspartnerskapet mellersta Norrland.

Fakta om strukturfondspartnerskapet mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län och ansvarar för att prioritera bland godkända ansökningar till EU:s regionalfondsprogram och det nationella socialfondsprogrammet. Dess ordförande utses av regeringen och ordföranden utser i sin tur ledamöter. Syftet med medlen i projekten är att utveckla regionerna och stötta människor in i studier och arbete.

För mer information

Robert Uitto, ordförande strukturfondspartnerskapet mellersta Norrland, 070-962 73 64
Sara Nylund, vice ordförande strukturfondspartnerskapet, 070-190 38 90