8,5 miljoner kronor till föreningslivet i Jämtland Härjedalen

Regionala utvecklingsnämnden har idag beslutat att ge 8,5 miljoner kronor i stöd till länets föreningsliv. Bidragen till föreningslivet 2021 är 1,9 procent högre än i år. Höjningen motiveras med ett ökat antal ansökningar samt effekter av covid-19.

47 ansökningar om organisationsbidrag har kommit in till Region Jämtland Härjedalen. Några av de organisationer som beviljats bidrag är; Riksteatern, Föreningsarkivet, Nordcirkus, Undantaget och RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

- Föreningslivet är som så många andra drabbade hårt av covid-19 och föreningslivet är en viktig ingrediens i många människor liv. Därför känns det bra och extra viktigt att i år kunna höja anslagen, säger Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade också att dubbla Region Jämtland Härjedalens stöd till Stiftelsen Gaaltije, de får 300 000 kronor för verksamhetsåret 2021. Gaaltije är ett sydsamiskt kulturcenter som finns i Tullhuset i Östersund och verkar som ett nationellt center för sydsamisk kultur. Det utökade anslaget syftar till att utveckla verksamheten i hela Tullhuset samt att planera för ett samiskt museum i sydsamiskt område.

- Det känns bra att kunna höja anslaget och möjliggöra för en större verksamhet för Gaaltije och att vi kan bidra till planeringen av ett samiskt museum i sydsamiskt område, säger Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen.

Alla bidrag som beslutades på regionala utvecklingsnämndens möte idag

Skriv tabellbeskrivning här

Bidragsgrupper

Anslag 2021 (tkr)

Anslag 2020 (tkr)

Studieförbund, varav SISU 328 270 kr

4 300

4 300

Ungdomsorganisationer

270

240

Politiska ungdomsorganisationer

260

250

Idrottsförbund, varav handikappidrotten 370 tkr

1 650

1 650

Handikapporganisationer

930

920

Pensionärsorganisationer

250

240

Nykterhetsorganisationer

270

260

Övriga organisationer

590

500

Totalt:

8 520

8 360

Kontakt

Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04
Ingrid Printz, områdeschef, område kultur, 070-311 24 24