Äldre kallas till vaccinering efter hårt tryck på bokningstelefonen

Sedan bokningstelefonen för vaccinering mot covid-19 öppnade har trycket varit hårt. Många har fått vänta länge i kö eller inte kunnat komma fram alls. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo har därför fattat ett beslut om att förstärka bokningsförfarandet med resurser som kan ringa upp invånare som är över 80 år för att erbjuda tid för vaccinering.

Under förmiddagen på onsdagen inkom över 11 000 samtal till bokningstelefonen varav 3215 unika nummer.

– När det är svårt att komma fram på bokningstelefonen ser jag en risk att det skapar en oro hos våra äldre invånare. De ska känna sig trygga i att de kommer att få erbjudande om vaccin så snart det finns tillgänglig och därför har jag idag tagit ett ordförandebeslut om att förstärka bokningsförfarandet med resurser som kan ringa upp till de mest utsatta grupperna, säger Tom Silverklo.

Fortfarande är det tillgången till vaccin som styr hur många bokningsbara tider som finns tillgängliga. Vem som får boka tid och när styrs av nationella riktlinjer. I Region Jämtland Härjedalen har vi nu påbörjat vaccinering i fas 2, och då i första hand den som fyller 80 år i år eller är äldre.

– Jag har full förståelse över att många väntat länge på att få vaccinera sig, men det är viktigt att vi respekterar turordningen. Hög ålder har visat sig vara en viktig riskfaktor och det är därför äldre genomgående prioriteras först för vaccination. Vi har en skyldighet att underlätta bokningsprocessen för dem så långt det är möjligt, säger Tom Silverklo.

Telefonbokningen kommer att ha fortsatt öppet och inom kort öppnar även möjligheten att boka tid via 1177.se. Fler tider läggs ut i takt med att vi får in nya doser.

Senaste nytt gällande vaccinering uppdateras löpande på 1177.se/jamtland-harjedalen, i annonser och på Region Jämtland Härjedalens Facebook-sida.

För mer information
Tom Silverklo, Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande. 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se