Allmänhet och media välkomnas till regionfullmäktiges sammanträde 26–27 april

Temat för sammanträdet är situationen i Ukraina och då med särskilt fokus på kvinnor och barn. På agendan finns även revisorernas sammanfattande bedömning av styrelser och nämnders verksamhet under 2021 och frågan om fortsatt ansvarsfrihet.

När Region Jämtland Härjedalens fullmäktige sammanträder 26–27 april är det återigen i fysisk form

– Äntligen kan vi välkomna såväl deltagare som åhörare till ett fysiskt möte igen, även om vi såklart gjort vissa anpassningar för att göra det så smittsäkert som möjligt, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

Inför fullmäktige har presidiet haft två revisionsberättelser att ta ställning till; den ena förordar ansvarsfrihet med anmärkning för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och den andra motsätter sig ansvarsfrihet.

– Det hör till ovanligheterna att revisorerna är oense i sin bedömning och därför har vi i presidiet begärt att få in en förklaring från både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa kommer vi sedan behandla och därefter ta beslut om förslag till fullmäktige, säger Thomas Andersson.

Fullmäktiges presidium tar beslut om förslag till fullmäktige på fredag 22/4.

Fullmäktiges sammanträde webbsänds via www.regionjh.se/webbtv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sändningarna startar kl. 13:00 tisdag den 26 april.

Handlingarna finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information:
Thomas Andersson (C), Regionfullmäktiges ordförande, 070-60 900 78

Text: Sara Nilsson