Anna Söderbäck

Foto: Johan Westin

Anna Söderbäck ny områdeschef för Kultur och bildning

Den 5 september tillträder Anna Söderbäck som ny områdeschef för område Kultur och bildning.

Anna kommer närmast från tjänsten som direktör för Konstnärsnämnden, en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Anna har lång erfarenhet som ledare inom kultursektorn, bland annat som kulturdirektör i Region Uppsala, men även från egen konstnärlig verksamhet som sångerska, producent och konstnärlig ledare.

– Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda den fortsatta utvecklingen av kultur och bildning. Jag ser fram emot att i det regionala arbetet åter komma närmare de regionala, men också de kommunala verksamheterna. Statliga kulturmyndigheter är viktiga, men vi lever och verkar alla i en kommun och i det regionala arbetet kan vi genom Kultursamverkansmodellen, på olika sätt, fungera som spindel i nätet, säger Anna Söderbäck.

Magnus Aspegren, tillträdande regional utvecklingsdirektör, kommenterar tillsättningen så här;

– I Anna får vi en kulturchef med en oerhört bred och djup kompetens inom alla de områden som ryms inom kultur och bildning. Med allt detta i bagaget kan det viktiga arbetet att än mer få kulturen att bli en motor för hela regionens utveckling fortsätta med stor energi och kraft framåt. Jag skulle vilja påstå att regionen med Anna Söderbäck som ny chef för kultur och bildning gjort ett riktigt kap!

Text: Sara Nilsson