Arbetstidsavtal klart för kommunals avtalsområde

Region Jämtland Härjedalen och Kommunal är nu överens om ett nytt arbetstidsavtal. Avtalet är i det närmaste identiskt med det som tecknades med Vårdförbundet. Även i denna förhandling har goda förutsättningar till återhämtning varit i fokus.

Förhandlingarna, som har pågått sedan i höstas, har nu avslutats och parterna är överens om de arbetstidsmått som ska gälla för att bidra till en god arbetsmiljö genom goda förutsättningar till återhämtning.

– Vi är glada över att ha kommit i mål då våra medlemmar har väntat på detta. Det nya arbetstidsavtalet ger goda förutsättningar till återhämtning samtidigt som det innebär en mer jämlik behandling av våra medarbetare då ersättningen blir lika för alla som jobbar obekväm arbetstid, säger Helena Palm, sektionsordförande för Kommunal i Region Jämtland Härjedalen.

Det nya avtalet gäller för undersköterskor, barnsköterskor och skötare inom dygnet-runt-verksamhet. Undantaget är ambulanspersonal där översyn av arbetstiderna behöver ses över separat. Genom att erbjuda samma villkor för alla istället för varierande regler beroende på arbetsplats bli avtalet enkelt att tolka och tillämpa samtidigt som det möjliggör smidigare samarbete mellan olika områden. Det ger också enhetliga och rättvisa anställningsvillkor för samtliga medarbetare.

– Det känns mycket positivt att ha detta avtal på plats. Det löser såklart inte alla problem och vi kommer fortsätta att systematiskt jobba vidare med planerade aktiviteter för frågor gällande arbetsmiljöfrågor och arbetsbelastning, där enhetliga och likvärdiga arbetstidsavtal kommer att underlätta när det gäller att samverka över avdelningsgränserna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist.

Avtalet börjar gälla den 1 oktober 2021 och införandet kommer att ske successivt fram till januari 2022. Tillämpningsanvisningar kommer att tas fram partsgemensamt och ska ligga till grund för implementeringen.

Parterna kommer att göra en gemensam utvärdering av avtalet 12 månader efter införandet, eller vid senare datum som parterna kommer överens om.

För mer information:
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-061 15 79
Helena Palm, sektionsordförande Kommunal, 070-603 86 52

Text: Sara Nilsson