Åre hälsocentral blir sjukhus

Åre hälsocentral är inne i en intensiv planeringsfas för att utvecklas till sjukhus i slutet av 2024. Nu kartläggs vårdutbud, lokaler och utrustning. – Det är ett jätteviktigt genombrott, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn i ett nytt avsnitt av podcasten Vårdens utveckling i Region Jämtland Härjedalen.

– I Åre är vi duktiga på att hantera såväl planerade besök av invånare och turister, som akuta sjukdomar och skador, bland annat från skidåkning och cykling. Vi gör redan mycket som skulle kunna utvecklas, säger Kerstin Norrbin, verksamhetschef för nära vård i Åre, Krokom och Strömsund

Efter förfrågningar att avlasta akutsjukvården i Östersund väckte hon idén att göra Åre hälsocentral till sjukhus – helt i linje med de regionala planerna att flytta ut viss specialistvård från Östersunds sjukhus till länets primärvård. I kombination med redan inplanerade renoveringar av Åre hälsocentrals fastigheter, öppnas nu möjligheter att anpassa de egna lokalerna till sjukhusnivå och en modern, digitaliserad vård.

– Med nya lokaler och utrustning kan vi jobba mer med teknisk utveckling och digitalisering, t.ex. ha virtuella vårdplatser där vi på distans monitorerar patienten i sitt hem. Det krävs inte så mycket för att vi ska stå i startgroparna för detta, säger Kerstin.

Intensiv planeringsfas och medborgardialog

Utöver planering ihop med medarbetare, specialister och kommun kartläggs nu invånarnas vårdbehov, bland annat genom en konstruktiv medborgardialog som genomfördes i juni. Där betonade deltagande medborgare vikten av fysisk tillgänglighet, exempelvis genom öppettider, busstrafik och tillgänglighetsanpassade trappor – samt ett bredare vårdutbud som minskar behovet av resor till Östersund.

– Det finns en uppsjö av saker vi kan göra för att svetsa ihop öppenvård, slutenvård och samarbete med kommun och hemsjukvård. För att börja i rätt ände behöver vi utgå från invånarnas behov av framtida vård i den här delen av regionen, säger Kerstin.

Kerstin märker även av intresse från efterfrågad kompetens ute i landet.

– Det finns en attraktionskraft i det här expansiva området. Det ringer ofta människor som vill flytta hit och jobba här. Att bygga ett sjukhus går ju helt i takt med den utvecklingen av att fler vill etablera sig här, säger Kerstin.

 

Om podcasten ”Vårdens utveckling i Region Jämtland Härjedalen”
Sveriges hälso- och sjukvård är i en omställning, såväl digitalt som med nya synsätt och nya arbetssätt. Det innebär förändringar för medarbetare, vårdtagare och vårdgivaren.

Podden Vårdens utveckling i Region Jämtland Härjedalen följer utvecklingen inom olika områden: den digitala omställningen med nya arbetssätt, medarbetardriven utveckling mot målet att bli Sveriges bästa arbetsgivare, med stort fokus på arbetsmiljö och kommunikativt och tillåtande ledarskap. Vi snackar om erfarenheter, exempel, nya tekniken och hur det ska leda till fokus på att se patienten som en person med unika behov, erfarenheter och förmågor, istället för att i huvudsak se en sjukdom eller en diagnos.

Här kan du lyssna på avsnittet om Åre närsjukhus.

 

För mer information:
Kerstin Norrbin, Verksamhetschef för Nära vård i Åre, Krokom och Strömsund
kerstin.norrbin@regionjh.se
076-805 97 55

Text: Jenny Wikman