Årets Folkhälsoinsats 2020

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att priset Årets Folkhälsoinsats detta år ska tilldelas Offerdals Skidklubb.

Motiveringen lyder Offerdals skidklubbens slogan är "En klubb för alla". Medlemmarna i klubben omfattar medborgare i alla åldrar, allt från motionärer till elit. En av klubbens aktiviteter är den sociala aktiviteten Byakampen. Varje tisdag under 7 veckor från januari till mars samlas cirka 200 av bygdens innevånare för att åka skidor, spark eller promenera.

– Den verksamhet Offerdals Skidklubb bedriver är föredömlig ur ett folkhälsoperspektiv och ligger helt i linje med vad detta pris står för, säger Anton Nordqvist (MP) som är ordförande i Folkhälsorådet.

Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom länet. Pristagaren måste utöva sina insatser i samstämmighet med Region Jämtland Härjedalens värdegrund.

Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom området folkhälsa, Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.

– Normalt brukar priset delas ut under fullmäktigesammanträdet i juni. Förhoppningen är att kunna göra så även i år, men beslut om huruvida det göra fysiskt på plats eller via digitala lösningar tas av fullmäktiges presidium den 2 juni, säger Anton Nordqvist.

Sammanlagt 22 nomineringar har inkommit från hela länet.

För mer information:
Anton Nordqvist (MP), 072-500 29 39
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214