Årets folkhälsoinsats 2023 – frivilligorganisationen Autism Jämtland Härjedalen

På tisdagen beslutade regionfullmäktige att Årets folkhälsoinsats 2023 tilldelas frivilligorganisationen Autism Jämtland Härjedalen som också får 10 000 kronor.

När livet kan kännas extra svårt på grund av en funktionsnedsättning finns frivilligorganisationen Autism Jämtland Härjedalen som en hjälpande hand. Medmänniskor som genom verksamheten bidrar till att stärka så väl personer med en funktionsnedsättning men också föräldrar och personal inom skola och omsorg. Genom bland annat regelbundna aktiviteter och stöd för de som behöver det. De bidrar med att göra livet lite mer förståeligt och mindre krångligt.

Motivering:

Autism Jämtland Härjedalen är en frivilligorganisation som genom sin verksamhet i hela länet bidrar till en förbättrad folkhälsa, såväl fysisk som psykisk, för en grupp i samhället med speciella förutsättningar som ofta förbises. Organisationen Autism Jämtland Härjedalen förbättrar för en grupp som annars kan bli marginaliserad genom regelbundna aktiviteter förstärkande för gruppens situation i samhället.

Dessutom arbetar organisationen för att stödja anhöriga samt personal som arbetar med målgruppen inom skola och omsorg. Kostnaderna för dessa aktiviteter hålls låga tack vare stort engagemang av organisationens medlemmar. Autism Jämtland Härjedalen skapar förutsättningar och främjar folkhälsa både på individ- och gruppnivå.

Om Årets folkhälsoinsats

Region Jämtland Härjedalen delar årligen ut folkhälsopriset Årets folkhälsoinsats. Priset är avsett att tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar, företag eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län. I år lämnades 68 nomineringar in av länets invånare.

För mer information:
Monica Hallquist (S), ordförande Politiska rådet för folkhälsa, 070-211 44 26
Bengt Bergqvist (S), regionråd och regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76
Autism Jämtland Härjedalens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Anna Swanson Danielsson