Bara svenskt kött i Region Jämtland Härjedalens matproduktion

Med anledning av det mycket kritiska läge svenskt jordbruk och svensk livsmedelsförsörjning befinner sig i har Region Jämtland Härjedalen beslutat att, i den mån det finns tillgängligt, endast köpa in svenskt kött till verksamheternas matproduktion.

Initiativet kommer från regionrådet Eva Hellstrand (C) som i ett mail till ledningen uppmanar Region Jämtland Härjedalen att ta sin del av ansvaret för att stötta svenska och jämtländska bönder som kan tvingas slakta stora delar av sina besättningar på grund av foderbrist. Förslaget fick snabbt gehör hos ledningen.

– Det är en självklarhet för oss att göra vad vi kan för att stötta svenskt jordbruk i den mån vi kan, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S).

Möjligheten att endast köpa in svenskt kött finns inom ramarna för vårt upphandlade avtal även om kostnaden blir något högre. För att finansiera detta har den Regionala utvecklingsförvaltningen omfördelat medel för att kunna bidra med mellanskillnaden.

– Jordbruket är otroligt viktigt för vår region och dess utveckling. Har vi möjlighet att på något sätt bidra till att de kan fortsätta bedriva sin verksamhet så ska vi naturligtvis göra det, säger biträdande regiondirektör och förvaltningschef för Regional utveckling Anders Byström.

– Det handlar om en begränsad period och ställer man den ökade kostnaden i relation till vad det skulle innebära för länet att tappa viktig verksamhet så är valet enkelt, fortsätter han.

För mer information:

Ann-Marie Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande
070-311 45 30

Eva Hellstrand (C)
Regionala utvecklingsnämndens 2:a vice ordförande
070-601 28 95

Anders Byström
Biträdande regiondirektör
070-687 01 51

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se