BB bygger om mellan oktober 2023 och januari 2024

I oktober påbörjas en ombyggnation på BB på Östersunds sjukhus. Ett halvt dagrum och en förlossningssal ska bli en stor sal, som bland annat kommer att rymma ett stort badkar.

Badkaret som kommer att installeras i det nya förlossningsrummet kommer primärt att fungera som en variant på smärtlindring, men i ett senare skede kan det eventuellt komma att användas vid vattenfödslar.

Den nya förlossningsalen ger också möjlighet att praktisera så kallad noll-separation från bäbisen. Det innebär att om det nyfödda barnet mår dåligt kommer vi att kunna jobba med barnet i samma rum som det föddes i, och inte som idag separeras från föräldrarna direkt, och flyttas till ett annat rum på förlossningen, förklarar Lena Bäck, barnmorska och enhetschef på Område Kvinna.
I samband med ombyggnationen kommer det att monteras interaktiva ljud- och ljusinstallationer som i viss mån kommer att kunna styras av patienterna själva för att skapa en personlig upplevelse under sin förlossning.Ombyggnationen startar i oktober och beräknas hålla på in på början av nästa år. Det kommer att förekomma en del störande ljud och vissa avspärrningar men verksamheten på BB planeras att fortlöpa som vanligt.

För mer information kontakta Lena Bäck, enhetschef på område Kvinna.
Telefon: 063 15 38 87, lena.back@regionjh.se

Text: Hanna Fogelberg