Beslut om återetablering av hälsocentralen i Torvalla

Sommaren 2018 stängdes Torvalla Hälsocentral i syfte att snabbare komma till rätta med regionens ekonomiska situation. Bakgrunden till beslutet var att det inte var tillräckligt antal listade för att kunna driva en fullskalig hälsocentral utan förlust samt att det saknades fasta läkare. Nu ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag till regiondirektören att återetablera hälsocentralen.

Sedan stängningen har verksamheten bedrivits som en filial med familjecentral med barnhälsovård och mödrahälsovård. Över tid har även annan verksamhet använt lokalerna så som psykosociala resurser, fysioterapi, gruppverksamhet och andra stödfunktioner. Läkare finns på familjecentralen i den utsträckning som verksamheten har behov av kopplat till de mottagningar som bedrivs på filialen.

– Det finns såklart utmaningar med att återetablera en hälsocentral i ett område som tidigare inte var lönsam, men vi vill satsa på Torvalla som stadsdel, säger hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande Cristine Persson.

Innan återetablering kan ske behöver lokalerna fräschas till och en inventering behöver göras för att se vilka inventarier och medicinskteknisk utrustning som krävs för att bedriva en hälsocentral. Ansökan ska också göras till hälsovalskansliet som beslutar om att godkänna verksamhet och lokaler enligt gällande förfrågningsunderlag. Utöver läkare kommer även övrig personal behöva rekryteras.

Uppdraget till regiondirektören inkluderar också en utredning som ska innehålla en risk- och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett patientsäkerhetsperspektiv samt en tidsplan för när hälsocentralen kan tas i drift. Utredningen ska presenteras vid nämndens sammanträde i april 2022

För mer information
Cristine Persson (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande, 070-329 74 15

Text: Sara Nilsson