Beslut om nya biljetter och priser för Länstrafiken i Jämtland

Idag fattade regionfullmäktige beslut om ny zonindelning, biljetter och priser för den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län. Förhoppningen är att det nya systemet ska göra det enklare att resa kollektivt med buss och med begripliga biljettpriser som gör det lätt att beräkna vad resan kommer kosta.

Beslutet innebär att länet delas in i nio zoner, varav Östersund stad är en. Inom en zon blir det ett biljettpris oavsett hur långt du reser inom zonen. Idag betalar du per kilometer i regiontrafiken.

Rabatter till olika resenärskategorier blir enhetligt och konsekvent. Exempelvis införs seniorrabatt och studentrabatt på alla biljettyper med samma enhetliga rabattsats. Rabattkategorin 20–25 år tas bort och ersätts av studentrabatt utan åldersgräns. För de allra flesta innebär beslutet oförändrat eller lägre biljettpriser. För resande nära zongränser kan det innebära ett något högre biljettpris. Fördelen med det nya systemet är att det blir enklare att förstå vilken biljett som är bäst för dig som reser och att det ger en ökad flexibilitet.

– Med beslutet om ett nytt zonsystem och biljettutbud tar vi ett stort steg framåt. Resa kollektivt ska vara enklare, mer lättförståeligt och prisvärt. Detta är ett konkret steg i vår strävan att skapa en grönare, mer inkluderande och väl sammankopplad region där målet är att få fler att välja bussen framför bilen som sitt dagliga transportmedel säger Jenny Sellsve, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Införandet av det nya biljettsystemet kommer att ske under 2024

Läs mer på Länstrafikens hemsida, www.ltr.se.

För mer information:
Jenny Sellsve, ordförande i kollektivtrafiknämnden, 070-227 32 84.
Henrik Strömberg, områdeschef kollektivtrafik, 070-368 14 48

Text: Sara Nilsson