Bifall för medborgarförslag om sms-livräddning

Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade idag två inkomna medborgarförslag som föreslår att Region Jämtland Härjedalen ansluter sig till sms-livräddare – en funktion som innebär att 112 med hjälp av en app i en mobiltelefon kan lokalisera och aktivera frivilliga livräddare till platsen för ett plötsligt hjärtstopp. Förslagen fick bifall hos nämnden.

Tjänsten fungerar så att samtidigt som larmcentralen larmar ambulans och räddningstjänst till ett misstänkt hjärtstopp positioneras sms-livräddarnas mobiltelefoner. De som befinner sig inom 500 meter från platsen får ett larm skickat som ett sms. Larmet innehåller uppgifter från larmcentralen som vägleder sms-livräddaren till platsen för det misstänkta hjärtstoppet. Om sms-livräddaren kommer först till den drabbade startar denne hjärt-lung-räddning i väntan på att ambulans eller räddningstjänst ska anlända. När ambulans eller räddningstjänst kommer på plats tar de över arbetet.

– I Sverige är fler än 2 miljoner svenskar utbildade i hjärt-lung-räddning men det är långt ifrån alla som får användning för sina kunskaper. Tiden är den viktigaste faktorn för att öka överlevnaden och genom att införa detta är det rimligt att anta att fler personer per år kan överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus i Jämtland Härjedalen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

2011 behandlade dåvarande regionstyrelse och regionfullmäktige ett liknande medborgarförslag, men utredningen som gjordes i samband svaret pekade då på att det var svårbedömt vilken kostnad som var förknippad med ett införande men framförallt att det saknades svensk erfarenhet från området.

– Den tekniska utvecklingen har gjort stora framsteg sedan 2011 och fler regioner har anslutit sig till den här tjänsten sedan dess. Ett införande kräver dock en djupare utredning kopplat till finansiering, möjlighet till samverkan med länets kommuner samt en ansvarig verksamhet och därför föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur detta ska implementeras i Region Jämtland Härjedalen, säger Tom Silverklo.

Idag finns det cirka 81 000 registrerade frivilliga livräddare i Sverige. 600 av är bosatta i Jämtland Härjedalen men kan i dagsläget bara larmas ut om de befinner sig i en annan region, som är ansluten till sms-livräddare. Under 2019 fick cirka 800 personer hjärt-lungräddning av en frivillig livräddare i Sverige. För att bli sms-livräddare krävs att man är över 18 år och har gått en kurs i hjärt-lungräddning i närtid.

Systemet sms-livräddare drivs av Heartrunner Sweden AB som ägs av Karolinska Institutet Holding AB, Everbridge Norway och forskarna bakom idén. Systemet har funnits i Sverige sedan 2010 men erbjuds även i andra länder.

FÖR MER INFORMATION
Tom Silverklo, Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson