Bred politisk arbetsgrupp bildas kring primärvård i Östersund

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att tillsätta en politisk arbetsgrupp som arbetar med förslag till ny struktur av regionens primärvård i Östersund. Det färdiga förslaget ska presenteras för nämnden i september 2020.

Bakgrunden är att flera hälsocentraler i Östersund finns i lokaler som kräver åtgärder eller är för små.

I december presenterade regiondirektören en utredning för nämnden kring de regiondrivna hälsocentralerna i Östersund gällande lokalernas utformning, flexibilitet och strategiska placering. Ärendet återremitterades då med motiveringen att det behövdes ytterligare förankring inom partierna innan ärendet kan avgöras.

– Detta är en mycket komplex fråga som kräver ytterligare utredning och en så bred politisk förankring som möjligt då Östersunds kommun ska kunna leva med resultatet av vårt beslut under kanske 30-40 år framåt, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C),

För att kunna nå en bredare politisk enighet i frågan beslutade nämnden att bilda en politisk arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett nytt förslag på struktur för primärvården i Östersund. I uppdraget ingår att ta hänsyn till fakta i de senaste årens utredningar kring primärvården, Östersunds kommuns stadsutvecklings-planering, och det arbete som sker i Styrgrupp Hälsoval 2021.

– Det behövs också en medborgerlig förankring inom Östersund kring dessa frågor, säger Tom Silverklo. Förändringar är ofta jobbiga och då är det bra att både få förklara våra idéer och lyssna till medborgarnas.

För mer information
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 073 267 27 97
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se