Brevutskick till ovaccinerade i försök att öka vaccinationstäckningen

Omkring 13 500 personer i Jämtland Härjedalen har ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. Under vecka 40 kommer dessa få ett direktadresserat brev från Region Jämtland Härjedalen i syfte att öka vaccinationstäckningen.

Det riktade utskicket kommer skickas via post till dem som enligt vaccinationsregistret ännu inte påbörjat sin vaccination mot covid-19.

– Vi har hittills arbetat med vaccinationer till de stora massorna. Nu förfinar vi insatserna för att nå just dem som ännu inte tagit någon dos, säger Region Jämtland Härjedalens vaccinsamordnare Cornelia Orhagen Brusmark.

Att gå från en storskalig vaccination av den breda befolkningen, mot att arbeta med riktade insatser mot ovaccinerade grupper, finns med i den gemensamma inriktningen för Sverige i det fortsatta arbetet med vaccinationerna mot covid-19.

Del av nationell insats

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen presenterade 15 september en tilläggsöverenskommelse om insatser för ökad vaccinationstäckning. Bland annat avsätts totalt 40 miljoner kronor som ska användas till riktade insatser till grupper och områden i Sverige där vaccinationstäckningen är lägre. Målsättning är att vaccinationstäckningen ska bli så hög som möjligt. Att rikta insatser mot ovaccinerade är något som stöds av SKR:s jurister.

– Beslutet om våra riktade utskick ligger helt i linje med den överenskommelsen. Det är väldigt viktigt att vi inte lutar oss tillbaka och tror att pandemin är över bara för att restriktionerna hävts. Nu gäller det att fler går och får sin vaccination för att vi ska bli av med pandemin, säger Cornelia Orhagen Brusmark.

Alla vaccinationer registreras

Utskicket går till de invånare som den 22 september 2021 inte påbörjat vaccinering mot covid-19. Den som får utskicket och har vaccinerat sig nyligen, kan bortse från uppmaningen.

Text: Thomas Jarnehill