Brottsligt att medvetet sprida covid-19

Enligt smittskyddslagen har alla en skyldighet att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Coronaviruset har som en av fyra smittrisker kategoriserats som både allmänfarligt och samhällsfarligt (de andra är ebola, sars och smittkoppor) och omfattas av lagen.

Under gårdagen tog vi del av uppgifter att en polisanmälan upprättats mot gymnasieelever som medvetet utsatt sig för covidsmitta. Utredningen lades sedan ner då det saknas uppgifter om både målsägande och misstänkt. Det är dock viktigt att understryka att det är ett lagbrott att medvetet smitta någon med covid-19.

– Om man vet eller tror att man är smittad så måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas. Det är förvisso inte ett brott att medvetet låta sig smittas men om man inte isolerar sig från kontakter utanför det egna hushållet i 14 dygn efter den exponeringen så har du indirekt spridit smitta medvetet, säger Annika Ersson som är biträdande smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Allmänfarliga sjukdomar är smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande eller innebära särskild allvarliga konsekvenser. Samhällsfarliga sjukdomar, i sin tur, är sjukdomar som kan påverka viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära åtgärder.

Både allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska anmälas och bli föremål för smittspårning och där omfattas alltså covid-19.

För mer information:
Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare
073-842 11 18

Text: Sara Nilsson