Coronapandemin påverkar både regionens verksamhet och personal

Region Jämtland Härjedalen är en av länets största arbetsgivare, och därmed en av de arbetsgivare som måste planera för bland annat insjuknad personal, karantän i hemmet och vård av barn. När nu de första fallen som inte är importsmitta bekräftats även i vårt län ökar risken för våra medarbetare.

Än så länge har Regionen 4 bekräftade fall av coronasmittade medarbetare. De befinner sig i hemmet, och mår efter omständigheterna bra. Smittspårningen är klar i ett fall och pågår i övriga.

– Med ungefär 4000 anställda så kommer fler av våra medarbetare att bli smittade över tid, säger regiondirektör Hans Svensson, och fortsätter:
– Vi jobbar intensivt för att smittspridning inte ska ske inom våra verksamheter, men alla våra medarbetare har ju ett privat liv, ofta med familjer och fritidsaktiviteter.

Redan när de första fallen kom i Sverige planerades för hur provtagning, analys och vård ska ske i länet. Några av alla de åtgärder som genomförts för att bromsa smittrisk i våra lokaler är mobil provtagning, tält för provtagning, akutmottagning i tält samt besöksrestriktioner.

Några av de åtgärder som genomförts för att lösa uppdraget med mycket personal borta är planering för vilka verksamheter som kan minskas eller helt stoppas, hur personal kan flyttas mellan verksamheter, förenklade anställningsrutiner för extra personal samt större möjlighet att jobba hemifrån när arbetsuppgifterna tillåter det.
– Vi har personal som exempelvis är nyblivna pensionärer eller tjänstlediga som hört av sig och erbjudit sina tjänster, säger Hans Svensson.

– Alla dessa åtgärder innebär i många fall en olägenhet för våra medborgare och för våra medarbetare, men med en pandemi att hantera så är det oundvikligt, säger Hans Svensson. Detta är inte över på några veckor, så vi måste fokusera all vår kraft på detta.

Statistik just nu
Antal provtagna i länet: Cirka 200
Antal smittade i länet:16

Mediekontakt corona och covid 19:
Anna-Lena Högström, 072-538 95 65

Text: Anna-Lena Högström