Dialog med infrastrukturministern gällande tilldelningsmodell

Idag hade regionala utvecklingsnämndens presidium ett kort möte med infrastrukturministern Tomas Eneroth om länets behov av investeringar i transportinfrastrukturen till den kommande nationella transportinfrastrukturplanen. Tilldelningen av medel till den regionala transportplanen var en het fråga.

Region Jämtland Härjedalen har vid flera tillfällen tidigare starkt ifrågasatt den fördelningsmodell som departementet använder sig av då den trots länets stora andel länsvägar 6% i Sverige endast får 1,4% av totala potten. I det direktiv som regeringen lagt inför kommande plan 2022-2033 föreslås Region Jämtland Härjedalen få 598 miljoner kronor för utveckling av länsvägarna vilket är landets näst minsta ram.

– Om modellen inte kan förändras behöver det skjutas till medel till vår region utifrån det stora länsvägnät vi har. Vägarna här i länet behöver utvecklas i samma takt som övriga län och vi är mycket måna om att få till en förändring i tilldelningsmodellen. Det var vi tydliga med i samtalet med infrastrukturministern, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Jämtland Härjedalen har i egenskap av regional planupprättare ansvaret för att ta fram en regional transportplan. Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att skicka en remissutgåva av Regional transportplan för Jämtlands län 2022–2033 till länets kommuner, berörda myndigheter och andra utpekade intressenter införför kommande planperiod.

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M), Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen, 070-649 64 04.
Berit Eriksson, Infrastrukturstrateg, 070-378 00 73
Jennie Berglund, Infrastrukturstrateg, 073-055 36 47

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se