Digital ingång till hälsocentralen ger ökad tillgänglighet till invånaren

Nu utvecklas tjänsten Primärvård online inom regionens 21 hälsocentraler. Tjänsten riktar sig till vuxna och barn med lättare medicinska besvär, till exempel hudbesvär, allergi eller luftvägsinfektion. Genom att svara på frågor erbjuds antingen egenvårdsråd eller rådgivande chatt med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan även boka in ett digitalt läkarbesök vid behov.

Redan under våren 2020 infördes en digital central ingång till primärvården. Syftet var att avlasta primärvården och 1177 som under inledningen av coronapandemin var hårt belastad. Fram till idag har cirka 5 000 av regionens invånare använt lösningen där de kunnat chatta med sjuksköterskor. Nu utvecklas alltså tjänsten ytterligare.

– Behovet av vård, råd eller stöd har inte minskat, men i och med coronapandemin behöver vi erbjuda alternativ till fysiska besök, säger Anna Granevärn som är primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.

– Förväntningarna på att använda digitala kanaler för att komma i kontakt med sin hälsocentral ser vi inte kommer minska efter pandemin, snarare tvärtom, så det känns bra att kunna erbjuda ytterligare ett steg i processen att föra vården närmare invånarna.

Hälsocentralernas digitala ingångar kommer att vara bemannade av sjuksköterskor mellan klockan 9-15 alla helgfria vardagar och den automatiska vårdguidningen finns tillgänglig dygnet runt.

– Hittills har över 1 000 patienter varit nöjda med de svar de fått och valt att inte gå vidare och chatta med vårdpersonal vilket innebär att vi kan erbjuda snabb och relevant hjälp till dessa samtidigt som vårdens resurser kan prioriteras till de patienter som har mer omfattande besvär, säger Anna Granevärn.

Den digitala ingången till hälsocentralen nås via kontaktkorten på 1177.se. För att använda tjänsten krävs BankID, svenskt personnummer och en internetuppkopplad mobil, surfplatta eller dator. Du kan söka vård för dig själv eller för ditt barn (1-18 år). Söker du vård för barn måste du vara barnets vårdnadshavare.

Rådgivande chatt med sjuksköterska är alltid kostnadsfri. Ett läkarbesök kostar 300 kronor om du inte har frikort.

För mer information:
Anna Granevärn, primärvårdschef, 070-261 05 59

Text: Sara Nilsson