Digital konferens om gestaltad livsmiljö
– ett samhälle vi alla vill leva i

Kulturminister Amanda Lind är en av föreläsarna på konferensen som syftar till att skapa en gemensam bild av området gestaltad livsmiljö, att få kunskap och inspiration samt att påbörja ett samtal kring hur samverkan inom området skulle kunna se ut. Vi välkomnar media att delta på konferensen.

Med anledning av corona/covid-19 som även fått konsekvenser för kulturlivet i stort och särskilt för kulturskaparna är denna konferens om gestaltad livsmiljö – ett samhälle att leva i extra aktuell då många kulturskapare har en en viktig roll att spela framåt inom området. Förhoppningsvis uppstår flera konstnärliga uppdrag i anslutning till nya byggnationer och miljöer, vilket på sikt gynnar kulturskaparna.

Konferensen handlar om att bidra till samverkan för att skapa en hållbar, jämlik och inkluderande livsmiljö genom arkitektur, form och design. Som ett av få länder i världen har Sverige antagit en ny, samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer sedan maj 2018 - Gestaltad livsmiljö. Arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Programmet finns på regionjh.se/livsmiljo

Medverkande:

  • Kulturminister Amanda Lind
  • Suzanne Pluntke från Boverket
  • Åsa Mårtensson från Statens Konstråd
  • Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design 2017-2019 och Malin Lagergren, förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna
  • Jerker Häggström från Intea Campus
  • Mats Widbom, VD för Svensk Form
  • Konstnärsgruppen IntraGalactic arts collective

Medierna och alla som är intresserade är välkomna att delta via youtube.
Frågor kommer att kunna ställas via e-post livsmiljo@regionjh.se

För mer information:

Karin Kvam, länskonstkonsulent
E-post karin.kvam@regionjh.se
Tfn: 063-14 67 27 eller 070-350 76 39

Text: Maria Karlsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214