Dubbla strömavbrott släckte delar av verksamheten

Sent på eftermiddagen den 26 juni drabbades Östersunds sjukhus av två strömavbrott som lämnade delar av sjukhusets verksamheter strömlösa i närmare 30 minuter då reservkraften inte gick igång.

Det första avbrottet inträffade klockan 17:03 och varade i 45 sekunder och det andra skedde 17:08. Orsaken till strömavbrotten var externa problem i Jämtkrafts anläggning.

– Vi har ett skyddssystem för att trygga sjukhusets strömförsörjning som är anslutet via separerade mottagningsstationer med elkraftmatning från Jämtkrafts elnät. Därefter finns ett reservkraftsystem som ska träda in om det blir helt strömlöst och där prioriterade vitala funktioner försörjs med batteridrift, säger Jan-Åke Lindroth som är fastighetschef i Region Jämtland Härjedalen.

Det var under det andra strömavbrottet som anslutningen mellan mottagarstationerna bröts och därför gick inte reservkraften igång på de delar av sjukhusets verksamhet som ligger mot Köpmangatan. Huvuddelen av sjukhuset fungerade dock som vanligt.

För att åtgärda problemet krävdes en manuell omläggning av strömförsörjningen vilket utfördes av fastighetsavdelningens beredskapsjour klockan 17.44. Problem är inte specifikt för Östersunds sjukhus utan beror på ett systemfel som skulle kunna hända på vilket sjukhus som helst.

– Vi ser väldigt allvarligt på detta då det hade kunnat innebära allvarliga konsekvenser för våra patienter. Vi kommer tillsammans med leverantören av vår reservkraft och våra skyddssystem omgående att analysera anläggningen för att minimera risken att det här ska hända igen, säger regiondirektör Hans Svensson.

För mer information:
Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, 070-595 80 97
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Sara Nilsson