Ett steg närmare elektrifiering av Meråkerbanan - knyter samman järnvägsinfrastruktur mot Norge 

Upphandlingen för elektrifieringen av Meråkerbanan är klar. Åtgärden kommer att på ett bättre sätt knyta samman person- och godstransporterna över gränsen mellan Jämtland och Trøndelag, och medför därmed ökad tillgänglighet och tillväxt i regionen. 

Elektrifieringen är efterlängtad av många sedan länge – och resultatet kommer bli väldigt bra både för de som reser och för Trøndelag och Jämtland Härjedalen som regioner. Renoveringen och elektrifieringen av Meråkerbanan på sträckan Hell-Storlien har varit en stark önskan från den svenska sidan under många år. Rutten har beskrivits som en "saknad länk" i transportsammanhanget öst-väst. Det handlar alltså dels om elektrifieringen i sig och dels om inköp av nya tåg.

- Det är en mycket glad och välkommen nyhet att upphandlingen för elektrifieringen av Meråkerbanan nu är klar. Vårt hårda arbete, från många håll, och från många aktörer har givit resultat! Vi har från svenska sidan ägnat en hel del påverkansarbete för att få detta till stånd, säger Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Elektrifieringen av Meråkerbanan har under många år varit en av de mest prioriterade frågorna för att knyta ihop järnvägsinfrastrukturen mellan Jämtland och Trøndelag. Sverige har satsat genom byggandet av bron över Stora Helvetet i Storlien som stod klar under fjolåret.

Bättre kapacitet och komfort på nya tågen för resenärerna

Det som resenärerna kommer att märka av allra mest är de nya tågen, som har bättre kapacitet och komfort än tidigare. Och att tågbyte inte längre behövs i Storlien.

Det blir lättare för många att snabbt kliva av och på, vilket kan resultera i att tågen inte behöver göra lika långa stopp vid stationerna som idag. De nya tågen kan också accelerera och bromsa snabbare. Totalt kan det på lång sikt innebära några minuters kortare restid på Trønderbanen. De nya tågen, som kan växla mellan att drivas med el eller diesel. Tågen kommer att vara tystare än dagens tåg, även när de körs på diesel.

- Det är inte tidsbesparingarna utan miljöpåverkan som kommer att märkas av mest med elektrifieringen. Elektrifieringen kommer vidare att innebära möjligheter att knyta ihop och utveckla både person- och godstransporterna över gränsen och kommer betyda mycket för den framtida tillgängligheten och tillväxten i regionen, avslutar Elise Ryder Wikén.

Fakta om elektrifieringen av Meråkerbanan

Nästa år startar utbyggnaden till en kostnad av två miljarder, som ska göra att det kan gå elektriska tåg mellan Trondheim och Stjørdal, eller till Storlien för byte till vidare resor in i Sverige. Elektrifiering av sträckorna Trondheim-Stjørdal, Hell-Storlien och Stavne-Leangen. Inkluderat ny omformarstation i Eidum vid Hell för att säkra strömförsörjningen. Byggstart januari 2021, färdig juni 2024. Kostnadsberäknad till cirka två miljarder norska kronor

För mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070 - 649 64 04
Berit Eriksson, områdeschef för Infrastruktur och kommunikationer, telefon: 063 – 14 66 07

Text: Maria Stenquist