Ett steg närmre en ny hälsocentral i Funäsdalen

Idag godkände hälso- och sjukvårdsnämnden den förstudie som genomförts kopplat till en ny hälsocentral i Funäsdalen.

Det var i mars 2023 som regionstyrelsen beslutade att godkänna behovsanalysen om en ny hälsocentral i Funäsdalen och uppdra om en förstudie. Bakgrunden till behovet är att nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga utifrån att klara den ökade listningen och kunna erbjuda bra vård till såväl boende som besökare. Även arbetsmiljömässigt behöver lokalerna anpassas.

– Det är mycket glädjande att förstudien nu är godkänd så att vi kan ta nästa steg i verkställandet av en ny hälsocentral. Funäsdalen ligger 22 mil från Östersunds sjukhus och vi behöver bättre anpassade lokaler för att kunna erbjuda bästa tänkbara vård, även akutsjukvård, för såväl den fasta befolkningen som för det stora antal personer som vistas här turistsäsongen, säger Katarina Nyberg Finn, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Utifrån förstudien föreslås att 15 miljoner kronor avsätts under 2024 avsätts för fortsatt arbete. Av dessa är 8 miljoner kronor redan beslutade för 2023. För 2025 beräknas kostnader på 40 miljoner kronor och för 2026 ytterligare 55 miljoner kronor, i 2023 års kostnadsläge. Beslut om finansiering skall vägas in bland övriga behov av investeringar för regionen och hanteras av Regionstyrelsen i oktober 2023 i samband med beslut om regionplan med budget för planperioden 2024–2026. Vad den totala kostnaden för en ny hälsocentral blir är dock svår att säga exakt i nuläget.

– Vi vet att exempelvis materialpriser har ökat de senaste åren därtill har vi en osäker situation i omvärlden med ökad inflation, men på sikt känns det som en mer hållbar investering att vi själva äger våra verksamheter. Idag har vi till exempel en årshyra för nuvarande hälsocentral i Funäsdalen på drygt två miljoner kronor, avslutar Katarina Nyberg Finn.

Enligt nuvarande tidsplan beräknas den nya hälsocentralen kunna öppnas under 2026/2027.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63
Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59

Text: Sara Nilsson