Extra miljon till Nationalmuseum Jamtli

Statens kulturråd har fattat beslut om att utöka de statliga medlen till den regionala kulturverksamheten för Jämtland Härjedalen. Beslutet innebär bland annat en ökning av anslaget till Region Jämtland Härjedalen med en miljon kronor för konstsatsningen Nationalmuseum Jamtli.

Vid årets fördelning av statsbidrag har Kulturrådet särskilt uppmärksammat nio regioner som nu får utökade anslag. Jämtland Härjedalen är en av dessa regioner och får totalt
31 441 000 kronor.

- Att Kulturrådet beviljar ökade anslag visar att de liksom vi ser etableringen av Nationalmuseum Jamtli som en viktig regional och nationell satsning, säger Robert Uitto, regionråd (s).

Även biblioteksverksamheten i regionen tilldelas utökade medel och får 950 000 kronor, de extra anslagen är ett resultat av att regeringen fattat beslut om en treårig satsning på landets bibliotek.

- Beskedet är förstås mycket glädjande. Det här är resultatet av ett långsiktigt arbete där kulturen bidrar till regionens utveckling. Detta är pengar som kommer att göra skillnad. De utökade medlen för biblioteken är mycket välkomna ur ett kommunalt perspektiv och kommer göra biblioteken mer tillgängliga, avslutar Ingrid Printz, kulturchef inom Region Jämtland Härjedalen.

Totalt har kulturrådet fördelat 1,24 miljarder kronor i stöd till regionernas kulturverksamhet. För hela fördelningslistan och mer information, besök: http://kulturradet.se/nyheter/2018/Nio-regioner-far-extra-pengar-till-kultur-/

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Ingrid Printz, kulturchef Region Jämtland Härjedalen Tfn 063-14 67 00

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se