Fast landningsplatta för ambulanshelikoptern ska etableras i Bräcke

Bräcke hälsocentral är idag den enda orten i länet som inte har landningsplats för ambulanshelikoptern i anslutning till hälsocentralen. Nu ska det bli ändring på det då regionstyrelsen idag beslutade att köpa mark från Bräcke kommun för att kunna etablera en fast landningsplats.

Under 2023 har Regionen Jämtland Härjedalens ambulanshelikopter larmats 15 gånger till Bräcke för planerade patienttransporter. Då har helikoptern landat på en grusplan i samhällets norra del, men där är numer en laddplats för tunga elfordon etablerad.

Regionstyrelsen beslutade idag att anta ett erbjudande från Bräcke kommun om att köpa fastigheten Kaninen 7 i centrala Bräcke i syfte att upprätta en fast ambulanshelikopterplats i anslutning till hälsocentralen.

– En fast landningsplatta är viktig utifrån flera aspekter; dels handlar det om att kunna trygga patienttransporter mot de krav som Transportstyrelsens författning och själva helikoptertypen ställer. I och med att ambulansstationen ligger i centrala Bräcke möjliggör det dessutom anslutande marktransporter i den mån det behövs, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist och fortsätter;– Det rådande omvärldsläget och de ökade nationella beredskapskraven med E14 som viktig transportled för förband pekar också på vikten av en fast plats i anslutning till hälsocentralen för att kunna ta emot såväl regionens egen helikopter som nationella resurser vid mer exceptionella händelser.

Även Bräcke kommun ser positivt på etableringen av en fast landningsplats för ambulanshelikoptern.

– Vi är väldigt glada att Region Jämtland Härjedalen valt att ta det här viktiga beslutet för Bräckeborna. Att köpa den här marken med syfte att möjliggöra en landningsplats för ambulanshelikopter skapar trygghet och ökar möjligheten till god vård, säger Richard Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Bräcke.

Målsättning är att landningsplattan ska vara färdig att tas i bruk under slutet av 2025.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76
Sara Lewerentz, regiondirektör, 076-126 10 67

Text: Sara Nilsson