Fem miljoner i förskott betalas ut till Jamtli under pågående pandemi  

Region Jämtland Härjedalen fattade idag beslut om att betala ut dubbla anslag i förskott till Stiftelsen Jamtli. Regionens beslut stärker Jamtlis likviditet med fem miljoner kronor.

- En begäran har kommit in från Jamtli om att förskottera deras anslag så att dubbla anslag betalas ut i april och maj månad. Vi har beslutat att möta upp Jamtlis önskemål, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Bakgrunden till Region Jämtland Härjedalens beslut handlar om stiftelsen Jamtlis ansträngda likviditet på grund av intäktsbortfall under pågående pandemi. En liknande förfrågan har gått ut till Östersunds kommun, vilka också har accepterat förslaget.

Efter samråd mellan tjänstemän inom Regional utveckling och ekonomidirektör Peter Rönnholm har Region Jämtland Härjedalen fattat samma beslut. Regionala utvecklingsnämndens presidium är informerad. Beslutet innebär att Region Jämtland Härjedalen bidrar till Stiftelsen Jamtlis likviditet med 5 miljoner kronor genom förskottsutbetalning.

Mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Ingrid Printz, Kulturchef, telefon: 063 14 67 00 mobiltelefon: 070 311 24 24, e-post: ingrid.printz@regionjh.se

Text: Maria Stenquist