Flerårig satsning på distriktsläkarförsörjning möjliggör fast läkarkontakt inom primärvården

Region Jämtland Härjedalen är den region i landet som kan erbjuda flest distriktsläkare per tusen invånare. Det är resultatet av en flerårig satsning som grundade sig i viljan att komma ur beroendet av hyrpersonal och som nu gör att fler kan få en fast läkarkontakt inom primärvården.

Möjlighet till en fast läkarkontakt i primärvården är viktigt i omställningen till Nära vård där fokus flyttas från organisation till person och relationer för att stödja utvecklingen av en personcentrerad vård. En nationell jämförelse visar att Region Jämtland Härjedalen ligger i topp gällande antalet ST-läkare i allmänmedicin per 1000 invånare. Snittet för riket är 0,32 och i Jämtland Härjedalen är siffran 0,53. På andra plats ligger Region Jönköping på siffran 0,44.

– Enligt de mål som SKR och regeringen har kommit överens om för 2022 angående fast läkarkontakt så ska andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvården utgöra minst 55 procent vid utgången av 2022. Vi är oerhört glada och stolta över att snart ha uppnått det målet, säger regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll.

2016 tog primärvården i Region Jämtland Härjedalen ut riktningen för att satsa på fler ST-tjänster inom allmänmedicin. Detta då det fanns flera vakanta distriktsläkartjänster och fler var att vänta då en stor del av de anställda närmade sig pensionsålder.

– Vi hade då 26 ST-läkare i allmänmedicin och satte ett mål på 60. År 2021 var vi uppe i 70. I år räknar vi med att totalt 15 av ST-läkarna blir färdiga specialister i allmänmedicin och det är den högsta årssiffran någonsin för vår region, säger Anna Granevärn, nu hälso- och sjukvårdsdirektör men som var primärvårdschef vid tiden för satsningen.

Läkargruppens stöd och engagemang i arbetet har varit en förutsättning för att klara av att utbilda så många ST-läkare. Genom att jobba gemensamt har de hälsocentraler som haft kapacitet kunnat överanställa och på så sätt bistå i handledning och ibland finnas fysiskt på plats på orter som annars haft svårt att utbilda ST-läkare då det saknats specialister på hälsocentralen. Att som relativt ung läkare kunna få stöd från, en äldre rutinerad kollega, senior advisor, som finns på plats viss tid i veckan har också varit en framgångsfaktor.

– Det här har verkligen varit ett långsiktigt arbete och en laginsats som vi nu ser har burit frukt. Vi märker också att intresset för att göra ST-tjänst hos oss har ökat och att Jämtland Härjedalen är en region man gärna söker sig till, avslutar Anna Granevärn.

För mer information:
Magnus Rönnerfjäll (C), regionstyrelsens ordförande, 073-039 36 59
Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59

Text: Sara Nilsson