Förbättrade resmöjligheter i Trafikplan 2023

I dag har Regionala utvecklingsnämnden beslutat om Trafikplan T23 som redovisar förslag på förändringar i länets tåg- och busstrafik för trafikåret 2023. Trafikförändringarna är primärt tänkta att träda i kraft i december 2022.

Inom Norrtågstrafiken planeras den nya stationen i Nälden att trafikeras. Om det bedöms lämpligt, sett till trafikens kvalitet och robusthet, är planen också införa en tredje tur till Storlien med möjlighet att resa vidare till Trondheim.

– Tågstoppet i Nälden är en efterlängtad åtgärd som kortar ner restiderna rejält för de bor och verkar nära stationen. Vi ser också mycket positivt på att förstärka kopplingen mellan Jämtland och Trondheim med en tredje tur. Om det inte kan genomföras redan till 2023 så är det något vi ser framför oss inom de närmsta åren, säger Jörgen Larsson, ordförande i utskottet för kollektivtrafik.

För regionbusstrafiken innehåller trafikplanen bland annat en satsning på förbättrade resmöjligheter mellan Östersund och Strömsund för att bättre svara upp mot behovet av arbetspendling från Östersund till arbetsplatser kring Hammerdal och Strömsund. Även sträckan Östersund-Marieby-Brunflo föreslås få en utökning av trafiken.

– Att utveckla trafiken till Hammerdal och Strömsund har varit efterlängtat av många under en längre tid och det är en viktig prioritering för att kunna möjliggöra en enklare vardag för de som arbetspendlar, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

Inom Östersunds stadstrafik kommer ett nytt trafikupplägg att införas under juni 2023 i samband med att trafiken upphandlas på nytt. Trafikförändringar kan dock bli aktuella innan dess för de växande verksamhetsområdena Frösö Park och Verksmon. I trafikplanen beskrivs även att trafikförändringar kan komma att behöva göras under 2023 kopplat till införandet av den så kallade Östersundslänken.

Om planen beslutas innebär det behov av ökad finansiering med fem miljoner kronor från 2023. Slutgiltigt beslut tas av regionfullmäktige i februari 2022.

För mer information:
Jörgen Larsson, ordförande utskottet för kollektivtrafik, 070-320 06 97
Erik Sjaunja, kollektivtrafikstrateg, 063-14 65 33

Text: Erik Sjaunja / Sara Nilsson