Företag i Jämtland Härjedalen sparar 8 700 megawattimmar energi

53 företag i länet har beviljats preliminärt beslut om medfinansiering för åtgärder som leder till energieffektiviseringar. Dessa energieffektiviseringar ger en energibesparing på ungefär 8 700 MWh, vilket motsvarar en årlig energiförbrukningen för ungefär 4 000 elbilar.

I september 2018 startade Region Jämtland Härjedalen projektet Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen. Via projektet har små och medelstora företag kunnat söka om medfinansiering för åtgärder som leder till energieffektiviseringar, och det har funnits knappt 50 miljoner kronor att dela ut. Nu har projektet pågått i drygt två år och projektet har uppnått stora energibesparingar.

– Det är ett fantastiskt bra resultat, som ligger helt i linje med länets energi-och klimatstrategi. Det känns bra och extra viktigt att stödet har fördelats till alla kommuner i Jämtlands län, säger Elise Ryder Wikén (M), ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen.

Det övergripande syftet med projektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet pågår till och med juni 2022 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen via det regionala tillväxtanslaget.

Företagen som fått preliminärt beslut om medfinansiering för åtgärder som leder till energieffektiviseringar skjuter själva till ungefär hälften av kostnaden för de energieffektiviserande åtgärderna. Det gör att den totala summan för åtgärderna totalt blir drygt 100 miljoner kronor.

– Det känns otroligt bra att vi har uppnått alla mål för projektet, men kanske framförallt att projektet gör sådan nytta ute i länets näringsliv. Det är särskilt bra att företagen kan stärka sin konkurrenskraft i dessa tider. Nu återstår det att fortsätta betala ut medel till företag under nästa år och sprida detta goda projektresultat, säger Sara Nordstrand, projektledare Energieffektiva företag Jämtland Härjedalen.

Vid frågor kontakta:

Elise Ryder Wikén (M), ordförande, regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04
Sara Nordstrand, projektledare Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen, 072-217 54 32