Förhållningssätt till fjällturismen under påsk

Normalt tar vi inte bara emot alla turister och besökande till vår fina fjällvärld med öppna armar - vi hjälper också alla med den vård som kan behövas. På grund av coronapandemin kan vi i år inte erbjuda all den vård man normalt sett förväntar sig

Frågorna är många från medier, besökare, invånare, medarbetare och turistföretag när det gäller påskhelgen i fjällen. Här finner du Region Jämtland Härjedalens svar på några av dem.

Lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation om att inte resa om det inte är absolut nödvändigt! Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige och alla behöver hjälpa till att spara på den vård vi har.

Till den som överväger att resa trots Folkhälsomyndighetens avrådan vill vi lämna lite underlag inför beslutet.

Tänk på samhällssmittan!

Det är viktigt att komma ihåg att vi har en samhällssmitta även i Jämtland Härjedalen. Den som har hållit sig isolerad på sin hemort bör reflektera över om det är värt att bryta sin isolering och riskera att smittas under sin fjällsemester.

Den som är frisk vid resans start kan bli sjuk under resan – särskilt när många människor från olika delar av landet träffas på samma plats. Och det kommer med största sannolikhet att vara det på våra fjällorter under påskhelgen.

Att utgå från dagens statistik på respektive orter för att bedöma smittrisken under påsk är helt meningslöst. Även om det i dag finns få smittade på just den specifika ort personen planerar att besöka så kan det komma att finnas en hel del smittade när många besökare från många olika delar av landet samlas på platsen.

Räkna inte med samma vårdutbud som vanligt!

Vården i Region Jämtland Härjedalen är högt belastad och ansträngd även en normal påsk. Den pågående pandemin gör att trycket har mångdubblats. De resurser från andra regioner och från Norge som normalt finns tillgängliga för avlastning i krissammanhang kan vi inte räkna med, då även de är hårt belastade.

Den samhällssmitta som finns innebär inte bara en större risk för besökare som kommer hit, den innebär också att vår personal utsätts för större risker. Vi räknar med att ha lägre bemanning både på våra hälsocentraler och på Östersunds Sjukhus utifrån sjukfrånvaro.

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa vården för dem som är i störst behov av det. Det innebär att vi kommer att fokusera på coronasmittade med andningsbekymmer och på akutvård som inte kan vänta – exempelvis olycksfall, hjärtproblem, cancer – och att vi kommer behöva prioritera bort en hel del annat.

För mer information:
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073-061 15 79

Text: Anna-Lena Högström