Förre hälso- och sjukvårdsdirektörens avslut granskas av oberoende utredning

Med anledning av avslutandet av förre hälso- och sjukvårdsdirektörens anställning initierar nu den blågröna majoriteten en oberoende utredning. Stöd i utredningen kommer att begäras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och syftar till att klargöra om regionen har brustit i sitt agerande.

Den 1 mars i år lämnade hälso- och sjukvårdsdirektören sin tjänst med en överenskommelse som innebar att hon skulle få fortsatt lön under ytterligare ett år. Denna överenskommelse skulle, enligt tillförordnande regiondirektören, enbart vara muntlig. Kort därefter framkom det att det fanns en skriftlig överenskommelse som signerats den 15 februari. Med anledning av det har ett uppdrag tilldelats tjänstemannaledningen att få till stånd en oberoende utredning som kan kartlägga händelseförloppet. En begäran om stöd har skickats till SKR under tisdagen.

– Vi ser allvarligt på den här händelsen. Det är av största vikt att hela händelseförloppet kartläggs och presenteras, så att regionen kan dra korrekta slutsatser inför framtiden, säger regionstyrelsens ordförande Malin Bergman.

Parallellt med detta har en JO-anmälan riktats mot Region Jämtland Härjedalen utifrån att det skriftliga avtalet inte har kunnat lämnats ut och för att handläggningstiden, vid begäran från media att få ta del av handlingen, varit för lång.

– Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vår verksamhet. Allmänhet och media ska skyndsamt få svar på frågor och de handlingar de begär ut. Det ingår i offentlig verksamhet att media ska kunna granska, för att säkerställa att skattepengar används på rätt sätt, säger Malin Bergman.

– Hela den här historien är väldigt olycklig och jag hoppas att den utredning som nu initieras kan svara på våra frågor. Vi måste gå till botten med alla uppgifter så att vi kan lära och utvecklas av det som skett, säger Robert Hamberg, vice ordförande i regionstyrelsen.

För mer information:
Malin Bergman (C), regionstyrelsens ordförande, 073-039 36 59
Robert Hamberg (M), regionstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-288 59 96

Text: Sara Nilsson