Första veckan med screening på skolor gav få positiva provsvar

Veckorna efter sportlovet har Smittskydd i Region Jämtland Härjedalen erbjudit alla högstadie- och gymnasieelever att lämna prov för covid-19 via så kallad screening. Detta som ett led i att begränsa ytterligare spridning av covid-19 och säkerställa en trygg skolmiljö.

Under vecka 11 har screening genomförts på skolor i Berg, Krokom, Härjedalen och Östersunds kommun. Cirka 30 procent av eleverna och lärarna i dessa kommuner deltog i den frivilliga provtagningen. Sammanlagt har ca 1000 individer lämnat prov.

– Under lov passar många på att träffa vänner och släktingar som de normalt inte träffar, vilket innebär en ökad risk för att föra med sig smitta tillbaka till skolan. Genom att erbjuda detta kan vi snabbt identifiera smitta och förhoppningsvis hindra att den sprids vidare samtidigt som vi möjliggör närundervisning, säger smittskyddsläkare Micael Widerström.

Totalt identifierades 10 personer (1%), med positivt provsvar som alltså tyder på en covid-19-infektion. Under vecka 12 fortsätter screeningen på andra skolor och resultaten kommer att presenteras under mitten av nästa vecka.

– Den utökade testningen ger en aktuell lägesbild gällande smittläget och goda förutsättning för huvudmännen att kunna planera närundervisning i skolan i så stor utsträckning som möjligt, säger Micael Widerström.

Planering fortsätter nu för att se om motsvarande screening kan erbjudas efter påsklovet, men då endast till de skolor som har närundervisning eller där indikationer på smittspridning finns.

För mer information:
Micael Widerström, Smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen, 070-680 83 05

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se