Förtroendevalda avstår verksamhetsbesök i vården

Regionfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare har beslutat att vidta vissa åtgärder med anledning av coronaviruset.

Till exempel kommer förtroendevalda tills vidare inte göra några verksamhetsbesök ute i vården. Detta för att inte störa i det viktiga arbete som pågår.

– Vården är under hög press just nu och behöver få jobba ostört. Vi har hög tilltro till verksamheten och är imponerade över den handlingskraft som organisationen hittills visat i hanteringen av corona, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

Utöver det har samtliga förtroendevalda uppmanats att tänka digital närvaro på möten och konferenser och i den mån det är möjligt avstå från resor för att på så sätt minska risken för smittspridning.

Vid frågor kontakta:
Thomas Andersson, regionfullmäktiges ordförande
070-609 00 78

Text: Sara Nilsson