Fortsatta antikroppstester för covid-19 i Jämtland Härjedalen under 2021

På hälso- och sjukvårdsnämndens möte idag beslutades att Region Jämtland Härjedalen ska fortsätta med antikroppstestning för covid-19 även under 2021.

Region Jämtland Härjedalen upphandlade under hösten 2020 en extern part för att kunna erbjuda fler möjligheten att testa sig för antikroppar. Kapaciteten att utföra det i egen regi finns inte idag. Därför beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att Region Jämtland Härjedalen ska förlänga beslutet om antikroppstester under första kvartalet 2021. Nytt ställningstagande till fortsatt testning görs sedan i mars 2021.

– Den viktigaste provtagningen är den som görs för att ta reda på om en person har covid-19 eller inte. När vi vet att en person har covid-19 viruset kan vi smittspåra och bromsa smittspridningen. Men det är också väldigt viktigt att invånare i Jämtland Härjedalen kan testa sig för att se om de utvecklat antikroppar, säger Tom Silverklo (C), ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regeringen har avsatt ytterligare medel för att finansiera utökad testning av både pågående covid-19 sjukdom och antikroppstestning för covid-19. Regeringen gör det för att möjliggöra testning utifrån behoven i landet. Statens åtagande omfattar hela testkedjan inklusive bland annat beställarfunktion, logistik och laboratorieanalys.

– Region Jämtland Härjedalen utmärker sig i landet när det kommer till både testning och smittspårning. Det har varit en nyckel till att det så här långt gått att hålla länet mer öppet än andra delar av landet. Nu gäller det att vi alla hjälps åt att fortsätta trycka tillbaka smittan så att både vårdpersonalen, samt jämtar och härjedalingar får en fridfull jul, säger Tom Silverklo (C), ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Tom Silverklo (C), ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden, 073-267 27 97

Lennart Ledin (L), 1:a vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden

Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden