Fortsatt fokus på ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården

Under våren har arbetet med att få ner kostnader inom hälso- och sjukvården inletts. Nu fortsätter arbetet med att identifiera ytterligare kostnadsminskningar och åtgärder för en ekonomi i balans med sikte på 2024.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under våren hanterat ett ärende om ekonomi i balans. Utgångspunkten har varit att ta fram åtgärder som inte påverkar patienternas tillgång till vård eller innebär personalneddragningar. De hittills framtagna förslagen på kostnadsminskningar beräknas till 16 miljoner för 2023 samt 36 miljoner för 2024 – långt ifrån den beräknande årsprognosen per april om -320 miljoner kronor.

– Vi är såklart måna om att kostnadsminskningar och åtgärder ska ha snabb effekt med tanke på den ekonomiska situationen. Vi vet samtidigt att den de största potentiella kostnadsminskningarna får vi genom att minska personalomsättningen och att minska beroendet av hyrbemanning. Vi kan, och ska inte spara pengar på ett sätt som gör att våra kostnader för hyrpersonal eller köpt vård ökar, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Arbetet med att identifiera ytterligare åtgärder fortsätter, men samtidigt har så stor del av 2023 nu gått att det är svårt att räkna med några större ekonomiska effekter. Samtidigt pågår planeringen av 2024-2026 och där ligger nu fokus på att identifiera och förankra realistiska kostnadsminskningar genom mer hållbara åtgärder. Det kan exempelvis vara effektiviserade arbetssätt och samordning eller begränsningar av insatser.

– Det ekonomiska läget för Sveriges sjukvård är allvarligt och vår region är inget undantag. Inflationen gör att vården blir dyrare, exempelvis ökar kostnaderna för läkemedel och pensionsavsättningar kraftigt. Samtidigt jobbar regionen för att komma i kapp med den uppskjutna vården – mer vård utförs men det innebär också högre personalkostnader. Jag hoppas verkligen att regeringen ser att hela landets sjukvård är i skriande behov av ekonomisk förstärkning för att hantera den galopperande inflationen, avslutar Katarina Nyberg Finn.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Sara Nilsson