Fortsatt satsning på mer lokalproducerad mat i kommande livsmedelupphandling

I augusti 2021 gav regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att använda Härjedalens kommuns modell, Kor på rot, för inköp av framför allt nötkött. Arbetsgruppen som undersökt förutsättningarna föreslår nu att fokus i stället skall ligga på att öka antalet lokalproducerade produkter i den ordinarie livsmedelsupphandlingen genom tidig och öppen dialog och tydliga krav på till exempel korta transporter.

Bakom rekommendationen att i Region Jämtland Härjedalen inte skall använda sig av Härjedalsmodellen finns främst argument om att det innebär logistiska utmaningar kopplat till brist på infrysningskapacitet.

Enligt Härjedalsmodellen upphandlas kalvarna samtidigt och får växa ca 13 månader innan de slaktas. För regionens del skulle det innebära att ca 4 000 kg kött och köttfärs ska frysas in under kort tid för att kunna användas under året. som skall frysas in och det skulle i så fall ta nästa fyra dygn att en stor mängd kött måste frysas in under kort tid för att kunna användas under året.

– Själva infrysning är en kritisk kontrollpunkt i hanteringen av kött. Att frysa in den mängden kött beräknas ta cirka fyra dygn och det finns i dag inga undersökningar på hur detta skulle påverka kvaliteten och det måste vi i så fall undersöka vidare innan en sådan lösning är aktuell, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Beräkningar har också visat att Härjedalsmodellen skulle innebära en relativt stor kostnadsökning som inte finns budgeterad och som i så fall måste kompenseras med minskade kostnader för andra produkter.

För att ändå öka mängden lokala produkter på tallrikarna ska Region Jämtland Härjedalen aktivt verka för att öka mängden lokalproducerade produkter i den ordinarie livsmedelsupphandlingen genom tidig och öppen dialog och tydliga krav på produkterna. Genom att även direktupphandla en lokalproducerad slaktkropp i god tid innan nästa livsmedelsupphandling möjliggör det för att kunna testa styckning och hantering av en stor mängd kött. På det sättet minskar dessutom behovet av infrysnings- och fryskapacitet och det blir möjligt att avropa hela djur utspritt över året efter kökets behov.

– Arbetet med att få fler anbud från lokala leverantörer påbörjades redan vid upphandlingen 2017 och det kommer att fortsätta även i kommande upphandling för att bidra till regionens målsättningar för omställningen till ett mer hållbart samhälle både miljömässigt, socialt och ekonomiskt, säger Eva Hellstrand.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Anders Byström, regiondirektör, 063-14 66 00

Text: Sara Nilsson