Förtydligande av regionalt råd: Stanna hemma när någon i hushållet insjuknat och väntar på provsvar

Med anledning av att smittspridningen av covid-19 är fortsatt på en hög nivå i länet har de regionala rekommendationerna förlängs och uppdateras. Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.

Om någon i familjen som är äldre än 5 år får symtom som kan stämma med covid-19 så bör alla (inklusive barn 0-5 år) i hushållet stanna hemma i möjligaste mån i väntan på provsvar. Undvik kontakter utanför hushållet i väntan på provsvar.

Om det enbart är barn 0–5 år som har covid-19 symtom

Om enbart barnet får symtom som kan vara covid-19 och barnet under de senaste 7 dagarna har haft kontakt med någon som har bekräftad covid-19, så ska barnet stanna hemma. Övriga som bor i samma hushåll som barnet bör då också stanna hemma i möjligaste mån. Personer som går i förskoleklass eller är äldre bör då lämna prov för covid-19 omgående samt efter ytterligare 5 dagar. Det är viktigt att stanna hemma till dess provsvaren dag 5 kommer för att undvika att smitta sprids.

Om barnet inte har blivit utsatt för någon känd smitta ska de rekommendationer som förskolan ger följas. Då behöver övriga som bor i hushållet inte stanna hemma om de känner sig friska. Undantaget är den person som ska vara hemma för att vårda barnet (VAB).

Vad innebär det att stanna hemma i möjligaste mån?

Att stanna hemma i möjligaste mån innebär att din arbetsgivare bör se över förutsättningarna och möjligheterna för dig att arbeta hemifrån. Det innebär inte ett förbud mot att gå till arbetsplatsen men att du bör ha en dialog med din arbetsgivare om det. Det är också viktigt att begränsa din kontakt på arbetsplatsen till så få människor som möjligt. Ett annat alternativ är att arbetsgivaren tar fram en rutin för antigentestning (snabbtestning) av de personer som måste befinna sig på arbetsplatsen.

Undantag för rekommendationen

Det finns undantag då du inte behöver stanna hemma. Det gäller om du:

  • Har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna, och inte har några symtom nu.
  • Har fått en första dos vaccin mot covid-19 för minst 3 veckor sedan, och inte har några symtom nu.

Läs mer om vad som gäller på sidan Förlängda regionala rekommendationer i Jämtland Härjedalen - 1177 Vårdguiden

För mer information:
Annika Ersson, smittskyddsläkare, 073 842 11 18

Text: Micael Widerström / Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se