Hälso- och sjukvården har god beredskap för att ta emot ukrainska flyktingar

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina börjar nu komma till Sverige och Jämtland Härjedalen. En särskild ledning har inrättats för att konkretisera arbetet med att erbjuda vård till dessa grupper.

EU beslutade den 3 mars att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet som innebär att personer från Ukraina omedelbart ska erbjudas ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Det innebär också att den som inte har fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som den som är bosatt i Jämtland Härjedalen och att vuxna, alltså personer som har fyllt 18 år, ska erbjudas omedelbar vård och tandvård som inte kan anstå.

– Det som sker i Ukraina är fruktansvärt och en konkret hjälp som vi i Region Jämtland Härjedalen kan bidra med är att erbjuda hälso- och sjukvård till människor på flykt utifrån deras omedelbara behov, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo, och fortsätter;

– Vårt primära fokus ligger nu inledningsvis på att säkerställa vaccinationer mot covid-19, hälsokontroller och trauma- och stödsamtal. Vi har kunnat dra nytta av de erfarenheter och arbetssätt vi etablerade under flyktingkrisen 2015, men även från arbetet under pandemin.

För mer information:

Tom Silverklo (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson.