Hälso- och sjukvårdsnämnden vill snabba på arbetet med digitala kallelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har efterfrågat faktabeskrivning och information om vilka planer som finns kring effektiviseringar av regionens kallelsehantering och andra kontakter med patienter som idag går via fysiska brev och postgång.

– Sådana kontakter borde vara digitala till merparten av våra patienter, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (c). Några kommer att behöva ha en fysisk kallelse i brevlådan, men det stora flertalet av våra patienter både kan och vill få sin kallelse digitalt.

Den information som hälso- och sjukvårdsnämnden fått visar att ett flertal arbeten pågår, bland annat påminnelser via sms och invånartjänster via 1177 Vårdguiden, men också att det behöver utvecklas och skyndas på.

Gemensamt för alla tekniska lösningar och möjligheter är kraven på sekretess och säkra lösningar utifrån dataskyddslagar, patientdatalag och patientsäkerhet. Det krävs även att lösningarna är integrerade med regionens vårdsystem, och inte minst att regionens arbetssätt förändras för att passa den nya tekniska möjligheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer vid sitt möte i juni få en faktabeskrivning av dessa frågor så att nämnden kan ta ställning till eventuella ytterligare beslutsunderlag inför nämndens möte i september.

För mer information:
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
Tfn 073 267 27 97

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se