Hammarstrands HC har ingen telefonbemanning

På grund av sjukdom är telefonen vid Hälsocentralen i Hammarstrand inte bemannad idag, tisdag den 3 april.

Vid behov av vård ring 1177 för rådgivning.
Vid akuta sjukdomsfall ring 112.

Bokade patienter infinner sig som planerat på hälsocentralen.

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se