Här är de bästa platserna för vätgastankstationer i Jämtlands län

Brunflo, Hoting och Älvros, det är de tre mest lämpade platserna för att etablera tankstationer för vätgas i Jämtlands län. Detta enligt en utredning som gjorts av WSP för projekt Förnybart i tankens räkning.

Brunflo utanför Östersund lyfts fram för sin närhet till både Inlandsbanan och E14/E45. Här finns dessutom en mackägare med intresse för vätgas samt en lastbilsverkstad som uttryckt intresse för en vätgasetablering i närheten. Hoting i Strömsunds kommun ligger också där E45 möter Inlandsbanan, vilket ger möjlighet till samlokalisering av tankstation för vätgas till både tåg- och vägtrafik. I Härjedalen har främst Sveg och Älvros nämnts som bra alternativ för vätgas-tankstationer. Av dessa två anses Älvros ha bättre förutsättningar för framtida användning då väg E45 kommer läggas om så att den tunga trafiken inte nödvändigtvis kommer att åka genom Sveg i framtiden.

– Vi har haft många bra förslag att utgå ifrån, men har valt att lyfta fram några platser lite extra som har goda förutsättningar för att nyttjas av framtida vätgasfordon säger Amanda Rensmo från WSP.

För att hitta lämpliga placeringar av vätgastankstationer har WSP analyserat en rad olika faktorer, bland andra koppling till befintliga stråk, avstånd till andra vätgastankstationer, närhet till vätgasproduktion eller eldistribution, samlokalisering med befintlig eller planerad tankstation samt detaljplanelagt område med plats för stora ekipage.

Till grund för förslaget ligger även en rad intervjuer med privata och offentliga aktörer, en enkät och dialog inom ramen för arbetsgruppen för vätgas inom transportsektorn i Jämtland och Västernorrlands län som projekt Förnybart i tanken initierat. Totalt har hela 54 förslag om lämpliga placeringar i Jämtlands och Västernorrlands län analyserats.

– Vi hoppas att vätgasintressenter och markägare får användning av utredningen när de planerar för länets första vätgastankstationer, säger Elisabeth Wickzell som är projektledare för Förnybart i tanken.

Läs rapporten här. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information:

Elisabeth Wickzell, projektledare Förnybart i tanken, 063 - 14 65 81

Amanda Rensmo, WSP, 076- 527 88 84