Hög tid att vaccinera sig mot covid-19 och influensa

I Region Jämtland Härjedalen öppnar vi från och med den 4 december upp för vaccination mot covid-19 och influensa av de som inte tillhör rekommenderad grupp.

– Även om det inte blommat ut ordentligt ännu så ser vi att säsongens influensa börjar ta fart och vi har därför ökat kapaciteten för vaccinationerna av covid-19 och influensa. Vi ser även fortsatt många fall av covid-19, även om trenden i nuläget är vikande, säger Mattias Skielta, biträdande smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.

Influensa och covid-19 orsakas av olika virus, men är båda mycket smittsamma. En stor del av de som vaccinerar sig slipper sjukdom helt eller får lindriga symtom.

Vaccination mot säsongsinfluensa ger ett ökat skydd mot årets influensavirus. Skyddet varar i 6–9 månader och varje år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa.

Vem bör vaccinera sig mot covid-19 och influensa?

De med ökad risk för att bli allvarligt sjuka eller som behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar, rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccineringen av rekommenderade grupper samt personal har redan inletts och övriga befolkningen är välkomna från 4 december.

– Tack vare ett fantastiskt hårt arbete och anpassningar av öppettider hos våra vaccinationsenheter i regionen så kan vi nu från den 4 december öppna upp för övriga befolkningen att vaccinera sig. Ju fler som vaccinerar sig och i närtid, desto större är chansen att alla kan vara friska och umgås under jul och nyår, säger Mattias Skielta och fortsätter;

– Vi är nöjda med att vi startade tidigt med vaccinationen för personer över 80 år och det har gjort att vi nu har en bra täckning i den gruppen. Den tidiga starten har också gjort att vi haft en bra spridning på vaccinationerna över tid och vi har nu god kapacitet för att ta emot de övriga på våra vaccinationsmottagningar.

Vaccination till allmänheten kommer att erbjudas fram till v. 51. Därefter kommer primärt gravida och de som är under speciell medicinsk behandling erbjudas fortsatt vaccination.

Vad kostar det?

Vaccinationen mot influensa, covid-19 och pneumokocker är kostnadsfri för dig som tillhör någon av de grupper som rekommenderas att vaccinera sig. Vaccination mot covid-19 är alltid gratis. Vill du vaccinera dig mot influensa och pneumokocker men inte ingår i en rekommenderad grupp betalar du 150 kr för influensavaccin och 495 kr för vaccinering mot pneumokocker.

Kan jag ta flera vaccin samtidigt?

Personer över 18 år kan få vaccin mot både säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle. För de som är under 18 år så måste det gå minst 7 dagar mellan vaccinationstillfällena.

Det går även att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker vid samma tillfälle, men det är inte rekommenderat att ta alla tre vaccinerna samtidigt.

Läs mer

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig? - 1177

För mer information, kontakta:
Mattias Skielta
Chefläkare och biträdande smittskyddsläkare, 063-15 48 97

Text: Elin Gunnarsson