HPV-prov för självprovtagning som ett alternativ till cellprov inom screening för livmoderhalscancer

Region Jämtland Härjedalen erbjuder nu kvinnor mellan 23 och 70 år möjligheten att beställa hem HPV-prov som de tar själva i stället för att gå till en barnmorska för cellprov inom screeningen för livmoderhalscancer. Något som kommer spara tid för både kvinnorna och barnmorskemottagningarna.

– Erbjudandet att beställa hem ett HPV-prov ger kvinnorna möjlighet att själva välja den provtagningsmetod som de föredrar. Vissa kvinnor undviker att gå på cellprovtagning hos en barnmorska av olika anledningar och vår förhoppning är att vi genom att erbjuda självprovtagning kan nå fler kvinnor, säger Anna Meschaks, mödrahälsovårdsöverläkare hos Region Jämtland Härjedalen.

Alla med kvinnligt personnummer kommer som tidigare att kallas till en bokad tid hos barnmorska för cellprov med regelbundna mellanrum. På kallelsen och 1177.se finns information om hur man beställer ett HPV-prov som man tar själv, ifall man hellre vill göra det. I de fall där provet innehåller HPV får man tid för provtagning hos en barnmorska inom fyra veckor.

Beställning av HPV-prov
Endast personer som har blivit kallade till cellprovtagning hos barnmorska kommer att kunna beställa hem ett HPV-prov.

Du ska inte beställa HPV-prov som du tar själv om du

  • tidigare har gjort behandling för cellförändringar
  • testade positivt för HPV i ditt senaste cellprov
  • är gravid

Då ska du i stället gå till en barnmorska för cellprov som vanligt, eftersom det är viktigt att det inte blir fördröjningar ifall provet innehåller HPV.

Fakta om screening mot livmoderhalscancer
Socialstyrelsen rekommenderar screening mot livmoderhalscancer med analys för humant papillomvirus, HPV. Regelbunden provtagning ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. Risken minskar med mer än 90 procent.

Alla med kvinnligt personnummer kallas regelbundet från 23–64 års ålder. Om det senaste provet togs före 64 års ålder kan man bli kallad upp till 70 års ålder. Om man behandlats för cellförändringar och ingår i en särskild kontrollgrupp fortsätter man att kallas livet ut.

Anna Meschaks, Överläkare Mödrahälsovården anna.meschaks@regionjh.se
tel. 063-154342

Text: Hanna Fogelberg