Influensan tar fart – hög tid för vaccination 

Nu efter julledigheterna förväntas spridningen av influensa ta fart under de närmaste veckorna. För individer som tillhör riskgrupperna men ännu inte har vaccinerat sig, så är det hög tid att göra det nu innan influensasäsongen drar igång på allvar. Rekommendationen gäller även för de som vårdar eller bor med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Även vårdpersonal som ännu inte är vaccinerade bör göra det. 

– Att det är hög tid att vaccinera sig nu beror på att det kan ta upp till två veckor innan vaccinet ger full effekt, säger smittskyddsläkare Micael Widerström.

Alla som vaccineras får ett visst skydd mot säsongsinfluensa. Skyddseffekten är inte 100 procent, men vaccinet lindrar sjukdomen hos dem som ändå blir sjuka och kan förhindra allvarlig sjukdom.

Invånare som önskar vaccinera sig ska kontakta sin hälsocentral.

Mer om vaccination i Jämtland Härjedalen finns att läsa på: www.regionjh.se/influensa

Vid frågor, kontakta:
Micael Widerström, smittskyddsläkare, 070-680 83 05

Text: Micael Widerström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se