Jämtland Härjedalen är Sveriges coworking-tätaste region – unikt nätverk vill sprida kunskap om möjligheterna med coworking

Genom projektet En attraktiv region har ett unikt nätverk mellan coworking-aktörer i Jämtlands län etablerats. Nu lanseras två filmer som ska visa vad coworking är och hur coworking-aktörer kan bidra till regional och lokal utveckling.

– I Jämtlands län har vi flest coworkingmiljöer i Sverige per capita. Och i takt med inflyttningen till våra landsbygder växer det fram fler och fler. Det underlättar för den som vill ta steget och flytta hit, säger Sara Larsson som är projektledare för En attraktiv region, och fortsätter:

– Att jobba från just den plats man vill bo på kan bli verklighet och coworkingmiljöerna är bra arenor för att snabbt knyta sociala och professionella kontakter oavsett om man tar med sig sitt jobb, sitt företag eller startar något nytt.

Det finns totalt 623 coworking-verksamheter i Sverige. Den absoluta majoriteten finns i kommuner utanför storstäderna. I Jämtland finns totalt 30 coworkingmiljöer idag. (Källa: rapporten ’Coworking i Sverige’ framtagen av @theremotelab år 2022.)

– För många är begreppet coworking nytt, men nu har det utvecklats till en egen bransch. Därför är det viktigt att vi lär oss om hur den kan bidra till utvecklingen av regionen, både när det gäller etablering och inflyttning, säger Jonas Andersson som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

Filmer som ska förklara och inspirera

Genom projektet En attraktiv region har en satsning gjorts där coworking-miljöerna har bildat ett nätverk, deltagit i aktiviteter för att stärka sin roll i integreringen av inflyttare och arbetat med att lära sig mer om hur de bättre kan verka för att främja etablering och företagsutveckling.

– Det nystartade nätverket har producerat två filmer för att lyfta och berätta om länets coworkingmiljöer. Det finns flera målgrupper för filmerna. Den ena är potentiella inflyttare, och den andra är länsbor som genom bättre kunskap och information kan vara en del av de lokala coworkingmiljöerna och på det sättet bidra till den lokal utvecklingen, berättar Sara Larsson.

– Det har varit väldigt lärorikt att skapa närmre relationer med andra coworking-aktörer. Vi driver alla olika verksamheter utifrån olika förutsättningar, men det finns ändå många likheter och vi har kommit olika långt i vår utveckling. Det finns till exempel initiativ som innefattar bokningstjänster för mindre coworking-aktörer, praktiska diskussioner kring lås och säkerhet, men också ett högt tak som tillåter samtal om utmaningar i kristider, säger Maria Svensson Wiklander från Gomorron Östersund.

Filmerna finns att se här: https://vimeo.com/812017870 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor:

Kontakta gärna projektledaren Sara Larsson för frågor, sara.e.larsson@regionjh.se, tel. 073-075 72 74 eller Jonas Andersson, regionråd och ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen, jonas.andersson@regionjh.se, 072-702 74 80.

Om en attraktiv region

Projektet En attraktiv region drivs av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets åtta kommuner, Länsstyrelsen, Länsförsäkringar och Jämtkraft. Projektet har pågått sedan 2020-01-01 och avslutas 2023-12-31. Avsikten är att arbetet ska fortsätta i en liknande arbetsform även efter 2023 men då med finansiering från ordinarie verksamheter.

Text: Kristina Kristoffersson.