Jämtland Härjedalen laddar för eldriven framtid

En stor del av framtidens lastbilar kommer drivas av el och därmed vara i behov av laddning. Störst behov av publik snabbladdning finns i Östersund, Sveg och Bräcke, detta enligt en färsk utredning som gjorts på uppdrag av projekt Förnybart i tanken.

Konsultföretaget WSP har kartlagt var det finns behov av publik snabb laddning för tung trafik och i vilken takt utbyggnaden bör ske.

– Idag finns det ett ytterst begränsat utbud av publika snabbladdare för tung trafik nationellt och om åkerier ska våga satsa på eldrivna lastbilar i närtid, behöver utbudet byggas ut, säger Fredrik Widegren, expert och rådgivare inom elektrifiering, på WSP Advisory.

Lastbilstillverkarnas egna bedömningar är att minst hälften av alla fordon som säljs år 2030 kommer vara elektriska. Även om en stor del av laddning (uppskattningsvis omkring 90 procent) kommer att ske på åkeriernas egna terminaler och där de lassar och lossar gods, så kvarstår ett behov av att kunna stödladda på strategiska platser utmed de större vägarna.

Till grund för förslaget som arbetats fram ligger intervjuer med regionala aktörer, trafikanalyser samt tidigare genomföra prognoser på området. En viktig faktor har varit att hitta naturliga ställen där fordon redan i dag gör uppehåll, gärna med restauranger och toaletter i närheten.

I en första etapp fram till år 2025 föreslås etablering av snabbladdare i Sveg, i Östersund på rastplats Odenskog och på rastplats Gimårasten i Bräcke kommun. I nästa etapp fram till år 2030 föreslås ytterligare snabbladdare på rastplats Strömsund, rastplats Åre Björnänge och på den nya rastplatsen som ska byggas i Svenstavik.

Martin Bylund är hållbarhetssamordnare på logistikföretaget Kyl och Frysexpressen Nord AB som kör tempererade transporter framför allt i Norrland. De har en tydlig vision om att deras transporter ska vara utsläppsfria år 2027 och omställning pågår:

– Ska vi vinna affärer om fyra år så måste vi ställa om, men vi behöver kroka arm med kunder, fordonstillverkare, drivmedelsleverantörer och andra intressenter, till exempel region Jämtland Härjedalen, för att det ska vara möjligt, säger han.
I deras strävan mot att minimera sitt klimatavtryck från transporter rullar i dag två lastbilar i Östersund som drivs av flytande biogas.
– Det finns tankstationer för biogas i Östersund och med den infrastrukturen vågade vi investera. En liknande satsning för att ladda tunga elfordon skulle betyda otroligt mycket för oss, säger Martin Bylund.

För mer information:

Elisabeth Wickzell, projektledare för Förnybart i tanken,
073-712 50 78 eller elisabeth.wickzell@regionjh.se

Fredrik Widegren, expert och rådgivare inom elektrifiering WSP Advisory,
076-695 75 27 eller fredrik.widegren@wsp.com

Logotyper för de som har koppling till projektet Förnybart i tanken. Det är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland samt BioFuel Region.

Text: Susanne Kvarnlöf