Kirurgkliniken får status som universitetssjukvårdsenhet

Kirurgkliniken på Östersunds sjukhus har tilldelats status som universitetssjukvårdsenhet. Sedan tidigare har även primärvården i Region Jämtland Härjedalen denna status och dessa två är de enda enheterna i norra regionen utanför Norrlands Universitetssjukhus som har nått denna nivå.

Det är enheternas forsknings- och utbildningsverksamhet som bedömts enligt en rad högt ställda kvalitetskrav på bland annat undervisning, vetenskap och samverkan. Statusen är en nationell kvalitetsstämpel som borgar för högkvalitativa forsknings- och utbildningsmiljöer. Universitetssjukvårdsenheter tillkom 2015 som ett resultat av ett avtal mellan staten och sju dåvarande landsting där universiteten bedriver läkarutbildning och medicinsk forskning.

– Jag är jublande glad över detta besked som visar att det är inte bara universitetssjukhus som är förunnat universitetssjukvård. Detta innebär ett starkt avstamp för att lyfta, integrera och prioritera forskning, utveckling och utbildning och inte minst den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen, säger Bodil Landstad som är FoU-direktör i Region Jämtland Härjedalen.

Även regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand, gläds åt tilldelningen;

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha fått det här glada beskedet. Det stärker vårt varumärke både som organisation, som arbetsgivare och som forsknings- och utbildningsverksamhet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Beslutet är fattat av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse som är högsta beslutande organ inom samverkansorganisationen mellan Umeå universitet och de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen. I styrelsen sitter bland andra den norra regionens fyra regiondirektörer, universitetets rektor och dekanen för den medicinska fakulteten.

För mer information:
Bodil Landstad, FoU-direktör, 073-091 28 84

Text: Sara Nilsson