Klart med ny regiondirektör och ytterligare ambulans till Ukraina

I början av veckan samlades regionstyrelsen för ett första sammanträde i sin nya konstellation. Regionstyrelsens sammanträden kommer även fortsättningsvis att vara delvis offentliga för att skapa insyn och transparens.

Det är primärt den del av dagordningen med informationsärenden som kommer att vara öppen för åhörare. Regionstyrelsens ordförande kommer tillsammans med presidiet avgöra vilka ärenden och informationer som ska behandlas vid det offentliga sammanträdet.

– Regionstyrelsens sammanträden har varit delvis offentliga sedan 2015, så det är inget nytt beslut i sig. Det är däremot en viktig markering och ett aktivt ställningstagande för ökad insyn och transparents i syfte att värna om demokratin, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist.

Ny regiondirektör rekryterad

Det var en enig styrelse som idag beslutade att tillsätta Sara Lewerentz som regiondirektör.

Sedan 2017 har hon haft rollen som digitaliserings- och servicedirektör i Region Västerbotten men hon har även erfarenhet från såväl privat industri som offentlig sektor och har bland annat jobbat som IT-direktör inom kriminalvården.

Rekryteringsprocessen har genomförts av styrelsens presidium med sakkunnigstöd av HR-avdelningen ett rekryteringsföretag. Samverkan om rekryteringen har skett med de fackliga organisationerna. Sara Lewerentz tillträder tjänsten som regiondirektör den 1 maj.

Region Jämtland Härjedalen skänker ambulans till Ukraina

Sedan kriget i Ukraina inleddes har Region Jämtland Härjedalen fattat flera beslut om bistånd i form av ambulanser, medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial.

Ytterligare ett fordon som tidigare använts som ambulans men nu har ersatts av annat fordon ska nu skänkas till Ukraina.

– Det är glädjande att regionstyrelsen fattat detta beslut så att ambulansen kan göra fortsatt nytta i ett hårt prövat Ukraina. Ambulanser verkar tyvärr vara måltavlor i detta krig och då blir de snabbt en bristvara. Det en självklarhet för oss att fortsätta bidra med det vi kan, säger Bengt Bergqvist.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76

Text: Sara Nilsson