Konsekvenser av nya bestämmelser om dygnsvila analyseras

Från 1 oktober 2023 finns ett tydligare krav på 11 timmars dygnsvila för alla medarbetare i vården och övriga verksamheter i regioner och kommuner. Bakgrunden är att Sverige fått kritik från EU för att inte följa arbetstidsdirektivet och efter dialog med de svenska facken, kom krav på skärpning från Bryssel. Vilka konsekvenser detta får i Region Jämtland Härjedalen ska nu analyseras.

Hälso -och sjukvårdsnämnden beslutade i dag att ge regiondirektören i uppdrag att analysera de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som de nya reglerna innebär sett till personalens arbetstider, schemaläggning, möjliga undantag och arbetsbelastning, men även hur det kommer att påverka verksamhetens produktivitet och effektivitet.

– Region Jämtland Härjedalen vill skapa ett långt och hållbart arbetsliv för alla medarbetare och arbetstidens förläggning och möjlighet till vila har påverkan på vår hälsa men även på risker i arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn, och fortsätter;

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp kring detta och se vilka åtgärder vi eventuellt behöver vidta för att minimera eventuella negativa konsekvenser för medarbetare och verksamheter. De nya bestämmelserna påverkar olika verksamheter på olika sätt och det finns inte en lösning som passar alla utan vi behöver involvera medarbetarna i detta.

Uppdraget till regiondirektören omfattar även att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av den nya bestämmelsen, inklusive eventuella kostnadsökningar som kan uppstå som ett resultat av implementeringen. Analysen ska redovisas vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 23 maj.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Sara Nilsson